آشنایی با “مبانی نقد ادبی”

آشنایی با “مبانی نقد ادبی”

 

کارگاه رایگان آشنایی با مبانی نقد ادبی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲-۱۰ صبح در محل دفتر انجمن برگزار می شود جهت شرکت در این کارگاه کاربردی فرم زیر را تکمیل بفرمایید👇👇👇

فرم ثبت نام در نشست رایگان "مبانی نقد ادبی"

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/HSbEa

About The Author

اسفندیاری ساناز
اسفندیاری ساناز
کرج

No Comments

Leave a Reply