گواهینامه شماره 140016

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم عاطفه میرمحمد در کارگاه «رزومه‌نویسی» شرکت نموده‌اند

و گواهینامه شماره 140016 به تاریخ 1400/07/13 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/GuAvB
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ