گواهینامه شماره 140017

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم زهرا صمدی در کارگاه «رزومه‌نویسی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140017 به تاریخ 1400/07/13 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/fXGF9
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ