گواهینامه شماره 14002

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

بدین‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم فرشته گودگزی در کارگاه «داستان‌نویسی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 14002 به تاریخ 1400/01/17 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/69wYD
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ