گواهینامه شماره 140030

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم شیرین رمضانی در کارگاه «فرم‌زنی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140030 به تاریخ 1400/09/01 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/A6Vzn
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ