گواهینامه شماره 140031

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

جناب آقای عارف امین‌زارع در کارگاه «فرم‌زنی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140031 به تاریخ 1400/09/01 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/J3skV
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ