گواهینامه شماره 14007

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

بدین‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم زهره مالمیر در کارگاه «ویراستاری» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 14007 به تاریخ 1399/09/29 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/Nu6Vp
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ