گواهینامه شماره 9700042

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

بدین‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم عاطفه میرمحمد در کارگاه «ترجمه شفاهی مقدماتی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 9700042 به تاریخ 1398/05/30 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/xgvuy
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ