گواهینامه شماره 9800035

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

بدین‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم مهتاب زارع‌زاده در کارگاه «فرم‌زنی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 9800035 به تاریخ 1398/08/11 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/5fCMh
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ