باشگاه کتاب خوانی

ویژه برنامه هفته کتاب

انجمن صنفی مترجمان استان البرز
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، برنامه‌های ویژه بیست و هشتمین دوره این هفته را به شرح ذیل برگزار می‌کند:

جلسه دوم باشگاه کتابخوانی

اولین نشست کتابخوانی #باشگاه_کتابخوانی_انجمن_مترجمان_استان_البرز در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ با خوانش کتاب #پرندگان_در_پاییز اثر #برادکسلر و ترجمه‌ی خانم#شمیم_هدایتی و با حضور جمعی از اعضای #باشگاه_کتابخوانی در دفتر #انجمن_صنفی_مترجمان_استان_البرز، برگزار خواهد شد. قابل ذکر است، با توجه به شرایط موجود و برای رعایت اصول بهداشتی و #فاصله‌گذاری اجتماعی، پذیرای تعداد محدودی از اعضای […]

اولین نشست باشگاه کتاب خوانی

اولین نشست باشگاه کتابخوانی بخوان با ما با حضور تعداد محدودی از کتاب دوستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. طی این جلسه ضمن نقد و بررسی کتاب توسط شرکت کنندگان بخش‌هایی از کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت.بخش هایی از کتاب خوانده شد و در انتهای جلسه تاریخ بعدی برگزاری برنامه و عنوان […]

ویژه برنامه هفته کتاب

انجمن صنفی مترجمان استان البرز
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، برنامه‌های ویژه بیست و هشتمین دوره این هفته را به شرح ذیل برگزار می‌کند:

جلسه دوم باشگاه کتابخوانی

اولین نشست کتابخوانی #باشگاه_کتابخوانی_انجمن_مترجمان_استان_البرز در ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ با خوانش کتاب #پرندگان_در_پاییز اثر #برادکسلر و ترجمه‌ی خانم#شمیم_هدایتی و با حضور جمعی از اعضای #باشگاه_کتابخوانی در دفتر #انجمن_صنفی_مترجمان_استان_البرز، برگزار خواهد شد. قابل ذکر است، با توجه به شرایط موجود و برای رعایت اصول بهداشتی و #فاصله‌گذاری اجتماعی، پذیرای تعداد محدودی از اعضای […]

اولین نشست باشگاه کتاب خوانی

اولین نشست باشگاه کتابخوانی بخوان با ما با حضور تعداد محدودی از کتاب دوستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. طی این جلسه ضمن نقد و بررسی کتاب توسط شرکت کنندگان بخش‌هایی از کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت.بخش هایی از کتاب خوانده شد و در انتهای جلسه تاریخ بعدی برگزاری برنامه و عنوان […]

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/TVMmB