گواهینامه شماره 140052

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم پریا فروغی شاد در کارگاه «اصول و روش ترجمه و جستجوی مقالات علمی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140052 به تاریخ 1400/11/21 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/1q1NK
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد