گواهینامه شماره 140060

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

جناب آقای آرش زمزمی در کارگاه «اصول و روش ترجمه و جستجوی مقالات علمی» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140060 به تاریخ 1400/11/21 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/5hEdc
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ