گواهینامه شماره 140072

سلام! کاربر مهمان

 

 

 

 

 

 

به‌این‌وسیله گواهی می‌شود: 

سرکار خانم فاطمه‌زهرا آستین در کارگاه «نرم‌افزارهای مترجم‌یار» شرکت نموده‌اند و

گواهینامه شماره 140072 به تاریخ 1400/12/06 مورد تایید انجمن صنفی مترجمان استان البرز است.

 

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/0jpCI
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ