سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: پونه قاسم‌پور

کدملی: 0322908647

کد مترجمی: 1406

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/03/17

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/03/17

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/nsyPW
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد