سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: سمیرا قاسم‌زاده

کدملی: 0063320509

کد مترجمی: 1409

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/04/10

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/04/10

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/Lsc3N
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد