سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: معصومه حسین‌زاده دشتستانی

کدملی: 1816949809

کد مترجمی: 1412

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/05/08

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/05/08

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/aB5Ou
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد