1415 مریم سلطانی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مریم سلطانی

کدملی: 0081821824

کد مترجمی: 1415

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/05/29

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/05/29

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/4ZE2u
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد