1428 زهرا رحیمی پرگو

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: زهرا رحیمی پرگو

کدملی: 5669172302

کد مترجمی: 1428

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/09/12

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/09/12

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/xiT0h
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد