1431 فاطمه بداغی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: فاطمه بداغی

کدملی: 0322352657

کد مترجمی: 1431

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/11/04

تاریخ اعتبار عضویت: 1400/11/04

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/0Q7s2
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد