1432 ایران غفوری

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: ایران غفوری

کدملی: 2091936693

کد مترجمی: 1432

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/11/14

تاریخ اعتبار عضویت: 1400/11/14

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/vuJ7J
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد