سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مهسا خراسانی

کدملی: 0452839688

کد مترجمی: 1437

تاریخ عضویت در انجمن: 1397/11/24

تاریخ اعتبار عضویت: 1400/11/24

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/8FBPq
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد