سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: تورج مثال‌آذر

کدملی: 0321474287

کد مترجمی: 1450

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/02/30

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/02/30

وضعیت عضویت: عضو پیوسته


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/KoAPp
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد