سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: آزاده شلی

کدملی: 0063451603

کد مترجمی: 1456

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/04/11

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/04/11


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/q4pvN
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ