سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: سهیل صیادیان

کد مترجمی: 1458

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/04/28

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/04/28


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/LYzyC
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد