سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: سارا زرگر

کدملی: 4910924469

کد مترجمی: 1465

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/07/03

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/07/03


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/wf23I
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد