سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: ناهید قهرمانی

کدملی: 2060387760

کد مترجمی: 1470

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/08/11

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/08/11


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/3C9td
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد