سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مجید پروانه‌پور

کدملی: 4269528923

کد مترجمی: 1471

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/08/13

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/08/13

وضعیت عضویت: عضو افتخاری


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/avOPG
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ