1475 علی مافی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: علی مافی

کدملی: 0311892310

کد مترجمی: 1475

تاریخ عضویت در انجمن: 1398/10/09

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/10/09


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/mcMM1
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد