1497 مهناز صوفی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مهناز صوفی

کدملی: 5089924996

کد مترجمی: 1497

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/04/01

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/04/01


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/6s5Uy
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد