سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: اکبر مشگی گوروان

کدملی: 5069460064

کد مترجمی: 1498

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/04/05

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/04/05


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/E8RnV
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد