سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: آراد نوایی

کدملی: 0059236574

کد مترجمی: 1499

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/04/14

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/04/14


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/s60OX
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد