سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: فاطمه‌ سادات مدرسی

کدملی: 0453339654

کد مترجمی: 1500

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/04/16

تاریخ اعتبار عضویت: 1402/04/16


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/h9BBv
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد