سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: معصومه گل‌بالا

کدملی: 1754915124

کد مترجمی: 1504

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/05/09

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/05/09


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/2xHxM
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ