سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مینا مهرادی

کدملی: 0451493044

کد مترجمی: 1510

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/09/02

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/09/02


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/1oFPf
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد