سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: زهره مالمیر

کدملی: 3970064007

کد مترجمی: 1511

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/06/10

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/06/10


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/3fC3F
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد