1512 زهرا صمدی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: زهرا صمدی

کدملی: 0079614035

کد مترجمی: 1512

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/06/10

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/06/10


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/gBLQ6
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد