سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مژگان زکی‌زاده

کدملی: 0310426723

کد مترجمی: 1523

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/09/17

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/09/17


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/m6mF4
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد