سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: سحر کرمی

کدملی: 0015880257

کد مترجمی: 1533

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/09/24

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/09/24


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/DTYzt
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ