1540 ملیحه بشارت صنعتی

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: ملیحه بشارت صنعتی

کدملی: 0451197836

کد مترجمی: 1540

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/10/20

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/10/20


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/CAID3
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد