1544 مهرانگیز عزیزپور

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مهرانگیز عزیزپور

کدملی: 1377128059

کد مترجمی: 1544

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/11/20

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/11/20


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/2N1X2
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد