1545 شیوا مهرپور

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: شیوا مهرپور

کدملی: 0062919172

کد مترجمی: 1545

تاریخ عضویت در انجمن: 1399/11/29

تاریخ اعتبار عضویت: 1400/11/29


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/zwNkX
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد