1548 زهرا بهاردوست

سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: زهرا بهاردوست

کدملی: 0013413031

کد مترجمی: 1548

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/05/04

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/05/04


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/J3NkJ
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد