سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرزنام و نام‌خانوادگی:
مینا مهدی‌نیا

کدملی: 1757009248

کد مترجمی: 1562

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/06/07

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/06/07


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/evRX8
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ