سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: فرزانه آرشید

کدملی: 2003301380

کد مترجمی: 1563

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/05/18

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/05/18


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/cVVxT
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ