سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: الهام روزبان

کدملی: 4890275509

کد مترجمی: 1570

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/07/24

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/07/24


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/NbrnO
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد