سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: ناهید قیم

کدملی: 1810317231

کد مترجمی: 1571

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/07/13

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/07/13


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/CaU7O
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد