سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: فاطمه رمضانیان ثانی

کدملی: 0944949622

کد مترجمی: 1574

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/08/17

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/08/17


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/scs9T
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد