سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: رقیه صادقی نیری

کدملی: 6030049860

کد مترجمی: 1575

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/08/24

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/08/24


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/CNovp
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد