سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: مرتضی امیرپور

کدملی: 4911109106

کد مترجمی: 1576

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/10/09

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/10/09


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/KJRfL
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد