سلام! کاربر مهمان

کارت الکترونیکی

عضویت در انجمن صنفی مترجمان استان البرز


نام و نام‌خانوادگی: فاطمه هاشمی

کدملی: 0062277308

کد مترجمی: 1579

تاریخ عضویت در انجمن: 1400/09/29

تاریخ اعتبار عضویت: 1401/09/29


ساناز اسفندیاری –  رئیس انجمن

پیوند کوتاه: https://tiaap.ir/3Mv9a
روابط عمومی انجمن مترجمان البرز
انتقال به واتس‌اپ
ارتباط با نماینده بیمه پاسارگاد